supheli-vaka

 • Hastalar birinci basamak dâhil tüm sağlık kuruluşlarında takip ve tedavi edilebilir.

 • Hastalar influenza vaka algoritmasına göre yönetilmelidir.

 • Yatış gerektiren hastalar ikinci ve üçüncü basamak tüm hastanelerde takip edilebilirler, hastaların negatif basınçlı odada yatırılmasına gerek yoktur.

 • Hastaların yoğun bakım tedavisi ihtiyacı olması durumunda mevcut hastanede yoğun bakım ünitesi yok ise en yakın hastaneye sevki yapılarak takip edilmelidir.

 • Hastalar mümkün ise tek kişilik odalarda yatırılmalıdır. Bu mümkün değil ise influenza düşünülen hastalar aynı odada yatak araları en az 1’er metre olacak şekilde yatırılmalıdır

 • Karantina uygulamasına gerek yoktur. Bu nedenle acil servis, yataklı servis ya da diğer birimlerin influenza nedeniyle kapatılmasına gerek yoktur.

 • Hastalar ve sağlık personeli için tarama amaçlı test istenmemelidir.el-yıkama

 • Tüm sağlık personeli standart ve damlacık izolasyonu önlemleri almalıdır.

 • Kalabalık ortamlarda hastaya cerrahi maske takması sağlanmalıdır.

 • El hijyenine dikkat edilmelidir.

 • Kişisel hijyen önlemlerine dikkat edilmelidir.

 • Hasta ile bir metreden daha yakın mesafede temas edeceklerin cerrahi maske takmaları gerekir.

 • Temaslılara profilaksi yapılmasına gerek yoktur. Sadece temaslı kişi risk grubunda ve aşısız ise temas sonrası 48 saat içinde profilaksi başlanabilir (immunsupresif kişiler ayrıca değerlendirilmelidir).

 • Gebelere vaka algoritmasına göre antiviral tedavi başlanmalıdır.

 • Emzirenlere antiviral tedavi başlanabilir.